Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2801
Τίτλος
Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ατμοσφαιρική ρύπανση, υδροφόρα στρώματα, ραδιενέργεια) από την σχεδιαζόμενη λειτουργία ατμοηλεκτρικών σταθμών στην πεδιάδα της Δράμας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 7 - 1992
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 1995
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΜΠΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝ.