Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2876
Τίτλος
Μετάβαση από στρωτή σε τυρβώδη ροή σε στροβιλομηχανές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 1992
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΑΛΙΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΕ., ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ., ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑ., ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ.