Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2885
Τίτλος
Μηχανισμοί ολίσθησης - Ασφάλεια πρανών σε οδικά δίκτυα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 2 - 1993
Ημερομηνία Λήξης
5 - 8 - 1994
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες