Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2909
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη της επίδρασης αντιπροσταγλανδικών φαρμάκων στο σχηματισμό υπερωιοσχιστίας σε επίμυες WISTAR. Συγκριτική μελέτη με οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Τίτλος στα Αγγλικά
Μελέτη της επίδρασης αντιπροσταγλανδικών φαρμάκων στο σχηματισμό υπερωιοσχιστίας σε επίμυες WISTAR. Συγκριτική μελέτη με οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Ημερομηνία έναρξης
15 - 12 - 1992
Ημερομηνία λήξης
Τμήμα έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες