Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2909
Τίτλος
Μελέτη της επίδρασης αντιπροσταγλανδικών φαρμάκων στο σχηματισμό υπερωιοσχιστίας σε επίμυες WISTAR. Συγκριτική μελέτη με οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 12 - 1992
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες