Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40012
Τίτλος στα Ελληνικά
Υποδομές Έρευνας στη Σεισμική Μηχανική για Ευρωπαϊκές Συνεργασίες (SERIES)
Τίτλος στα Αγγλικά
Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies (SERIES)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
26 - 11 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 7 - 2013
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡ.