Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40016
Τίτλος
Μεγαπόλεις: Εκπομπές, ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματικές επιδράσεις στην αστική, περιφερειακή και πλανητική κλίμακα με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εργαλείων αποτίμησης και αντιμετώπισης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣ.