Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40032
Τίτλος
Εκτίμηση των πολλαπλών επιπτώσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής στις αγροτικές οικονομίες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝ., ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣ., ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ ΑΣΗ., ΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ.