Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40039
Τίτλος στα Ελληνικά
Εξέταση της μετάβασης μίκρο-Νάνο : θεωρητική θεμελίωση,προσομοιώσεις και εφαρμογές
Τίτλος στα Αγγλικά
Probing the micro-nano transition: theoretical and experimental foundations,simulations and applications
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2008
Ημερομηνία λήξης
30 - 9 - 2013
Τμήμα έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙ.