Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40040
Τίτλος
Διεθνές δίκτυο για τον έλεγχο νεοεμφανιζόμενων ιογενών ζωονόσων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑ-ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες