Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40056
Τίτλος
Επιπτώσεις αέριας ρύπανσης λόγω μεταφοράς στην ανθρώπινη υγεία - ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την αποτίμηση αιωρούμενων σωματιδίων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΤΖΩΚΟΥ ΕΛΛΗ ΙΠΠ.