Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40090
Τίτλος στα Ελληνικά
Υπηρεσίες Ποιότητας Αέρα - Ανάπτυξη τοπικών πληροφοριών για την Ευρώπη
Τίτλος στα Αγγλικά
Promote Air Quality Services - Development of basic Localized information for Europe
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 5 - 2010
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες