Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40105
Τίτλος στα Ελληνικά
Ευρωπαϊκό πολυκεντρικό δίκτυο για τη μελέτη της φαρμακοκινητικής, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μεροπενέμης στη νεογνική σήψη και μηνιγγίτιδα
Τίτλος στα Αγγλικά
NeoMero—European multicenter network to evaluate pharmacokinetics, safety and efficacy of Meropenem in neonatal sepsis and meningitis
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2010
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2015
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες