Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40118
Τίτλος στα Ελληνικά
Τοπολογικά σολιτόνια, από θεωρία πεδίου στον κόσμο
Τίτλος στα Αγγλικά
Topological Solitons, from Field Theory to Cosmos.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2013
Ημερομηνία λήξης
1 - 10 - 2019
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες