Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40201
Τίτλος στα Ελληνικά
Ευρωπαικό πιλοτικό δίκτυο κέντρων αναφοράς για τη φαρμακο-ανθεκτική επιληψία και τη Χειρουργική της Επιληψίας (E-pilepsy)
Τίτλος στα Αγγλικά
European pilot network of reference centers in refractory epilepsy and epilepsy surgery (E-pilepsy)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες