Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40218
Τίτλος
Επαύξηση ασφάλειας και ιδιωτικότητας στον κοινωνικό ιστό: μια προσέγγιση εστιασμένη στην προστατευμένη χρήση από ανήλικους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες