Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40277
Τίτλος
Τεχνολογικές βελτιώσεις συστήματος 5G που παρέχονται από την ανάπτυξη οπτικών - ασύρματων δικτύων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΛΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
FAROOQ UMAR ASL., RUGGERI EUGENIO STE.