Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40305
Τίτλος
LIFE GAIA Sense: Καινοτόμες υπηρεσίες έξυπνης γεωργίας που υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία στη γεωργία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 4 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΤΖΩΚΟΥ ΕΛΛΗ ΙΠΠ.