Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4326
Τίτλος
Μεθοδολογία βαθμονόμησης ανιχνευτή Ge για in-situ γ-φασματοσκοπία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 1996
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΛΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
AURELIN JORGE SIL., ΣΙΛΒΑ ΖΩΡΖ ΑΟΥΡΕΛΙΟ