Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4364
Τίτλος
Φυσικοχημικός φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός των χρωστικών βυζαντινών αγιογραφιών για την δημιουργία βάσης δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 1997
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΛΙΟΔΩΡΑ ΣΑΒ., ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΜΠΙΧΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ ΣΠΥ., ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΣΤΙΝΗ ΔΗΜ., ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ., ΣΒΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΑΝΙΗΛΙΑ ΕΥΑ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΡΑ., ΤΖΗΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΠΟΡΦΥΡΙΑ ΗΛΙ.