Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4439
Τίτλος
Διατήρηση και διαχείριση τόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (οδηγία 93/43/ΕΟΚ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙ.