Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4442
Τίτλος
BioElecDetox: Η απομάκρυνση των τοξικών μετάλλων από νερά και υγρά απόβλητα και η εκλεκτική τους ανάκτηση με βιορόφηση, έκλυση και ηλεκτρόλυση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, QUALITY OF LIFE
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 1999
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚ., ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡ., ΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ.