Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4474
Τίτλος
Διατήρηση και διαχείριση τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Οδηγία 93/43/ΕΟΚ) - Συγγραφή Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου για τον τόπο Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 1996
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες