Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4532
Τίτλος
Ανθρώπινο δίκτυο μεθόδων υπολογισμού διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΟΥΡΝΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.