Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4618
Τίτλος
Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής INTERNET στο ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης CEDEFOP
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 9 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες