Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
50070
Τίτλος
Δίκτυο μοριακής βιολογίας - ογκολογίας του καρκίνου (CancerNet-Auth)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
TARIG ENVER, ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧ., ΠΙΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚ.