Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
50449
Τίτλος
Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών ή δραστηριοτήτων της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 7 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες