Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
50560
Τίτλος
Διαμόρφωση χώρων για στέγαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Δια Βίου Μάθησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες