Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
60055
Τίτλος
Αμοιβές μελών ΔΕΠ (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΕΞΙΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΖ., ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑ.