Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
60058
Τίτλος
Αμοιβές μελών ΔΕΠ (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥ., ΛΑΒΒΑ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩ.