Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61034
Τίτλος
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣ., ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΝ., ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.