Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61040
Τίτλος
Αμοιβές μελών ΔΕΠ - ΥΠΕΠΘ - ΕΥΔ Επιχειρησικού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ.