Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61060
Τίτλος
Αμοιβές μελών ΔΕΠ (Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ., ΔΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ., ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ., ΧΡΗΣΤΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΑΣ.