Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61069
Τίτλος
Πληρωμή μελών ΔΕΠ ΑΠΘ-Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ- Πάντειο Πανεπιστήμιο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ ΗΡΑ.