Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61071
Τίτλος
Αμοιβή μελών ΔΕΠ - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ., ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕ., ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ., ΠΑΡΙΣΗ ΖΩΗ ΜΙΧ.