Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61072
Τίτλος
Αμοιβές μελών ΔΕΠ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ., ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.