Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61074
Τίτλος
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ )
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜ., ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩ.