Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61080
Τίτλος
Πληρωμή μελών ΔΕΠ ΑΠΘ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΓΕΩ.