Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61081
Τίτλος
Αμοιβές μελών ΔΕΠ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΝΤΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΚ.