Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61099
Τίτλος
Πληρωμές μελών ΔΕΠ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ )
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ., ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ., ΛΑΖΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΙΧ., ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩ., ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥ., ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑ., ΧΡΗΣΤΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΑΣ.