Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61116
Τίτλος
Αμοιβή μελών ΔΕΠ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤ., ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑ.