Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
6843
Τίτλος
Πληρωμή μελών ΔΕΠ (ΣΕΓΑΣ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 9 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕ., ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.