Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
6911
Τίτλος
Ευρωπαϊκές μεταπτυχιακές σπουδές στην ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2000
Συνέταιροι:
19
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες