Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
70001
Τίτλος
Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Α.Π.Θ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ., MIS:62032
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΗΣ., ΓΟΥΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡ., ΖΑΧΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ., ΖΥΓΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟ., ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ., ΚΑΤΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ., ΚΟΛΙΑΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ., ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΚΟΣΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑ., ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝ., ΜΠΑΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝ., ΣΠΥΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΠΥ., ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝ., ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ., ΧΕΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ.