Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
70168
Τίτλος
Συνέδριο: "Διεθνές συνέδριο - 5ο ευρωπαϊκό συνέδριο μηχανικής"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 12 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
30 - 7 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες