Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
70265
Τίτλος
Ημερίδα: Τα κίνητρα στο σχολείο.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 4 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες