Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7030
Τίτλος
Προσομοιώσεις επιπέδων φωτοχημικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τον περιορισμό της
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 1 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες