Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7066
Τίτλος
Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης. (CATSERVER)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2000
Συνέταιροι:
7
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ., ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩ., ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝ., ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΟΡΕ.