Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71007
Τίτλος
Διερελυνηση Θετικής και αρνητικής ροπής σε στατική φόρτιση στρωτήρων της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε σύμφωνα με το ΕΝ13230-2 και έλεγχος ρηγματώσεων σύμφωνα με την οδηγία TZF61PR( 962/7473-2002)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 2 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
5 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες