Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71027
Τίτλος
Αξιοποίηση της συλλογής χαρτών της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 2 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες