Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71041
Τίτλος
Ανοιχτή, Τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της επικουρικής θεραπείας με αλεκτινίμπη έναντιτης επικουρικής χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα σε ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικό στην κινάση αναπλαστικού λεμφώματος σταδίου ΙΒ (όγκοι >=4cm) έως ΙΙΙΑ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 3 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2027
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες